هرگاه در آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان دچار مشکل شدیدسوالات موجود دراین سایت به شما کمک بزرگی میکند


در صورت تمایل به دریافت کامل پاسخ سوالات و بیش از 280 سوال دیگر از طریق ایمیل یا شماره تماس اقدام نمایید.

فلسفه امامت در اعتقاد اسماعیلیه چیست؟ (امتیاز : 4)

هدایت مردم

تعلیم معرفت خداوند به بشر

واسطه فیض بودن

اجرای حدود الهی

آيا اعتقاد به ضرورت وجود امام بعد از پيامبر(ص) اختصاص به شيعه دارد يا يك باور عمومي و مربوط به همه مسلمين است؟ (امتیاز : 4)

لزوم وجود امام بعد از پيامبر(ص) يك اعتقاد صرفاً شيعي است.

اعتقاد به لزوم وجود امام بعد از پيامبر(ص) مخصوص اهل سنت است؟

اعتقاد به وجوب امام بعد از پيامبر(ص) مشترك ميان فريقين است تفاوت در نحوة وجوب امام يعني وجوب كلامي و وجوب فقهي آن است

اعتقاد به وجود امام معصوم بعد از پيامبر(ص) مشترك ميان همه فرق اسلامي است؟

شیعه و اهل سنت در کدام یک از موارد زیر با هم اختلاف ندارند؟ (امتیاز : 4)

خلافت

وجوب امامت

امامت وخلافت

امامت

بيشتر دانشمندان علم كلام ،امامت را از مصاديق كدام لطف بر شمرده اند؟ (امتیاز : 4)

مقرب

محصل

موكد

اصلح

كدام گزينه در مورد لطف صحيح است؟ (امتیاز : 4)

لطف از صفات ذات خداوند است

لطف از صفات اضافه خداوند است

لطف از صفات فعل خداوند است

لطف از صفات نسبي خداوند است


كدام يك از فرقه هاي اهل سنت قائل به وجوب كفايي امامت و خلافت است؟ (امتیاز : 4)

اشاعره

وهابيون

معتزله

ماتريديه+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ساعت 11:0  توسط کمک یار فرهنگیان  |