هرگاه در آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان دچار مشکل شدیدسوالات موجود دراین سایت به شما کمک بزرگی میکند
 سوالات آزمون مجازی معارف مهدویت درس هفتم7
دانلود سوالات آزمون مجازی حکومت مهدوی و وظایف منتظران-دانلود پاسخ سوالات آزمون معارف مهدویت-پاسخ سوالات حکومت مهدوی و وظایف منتظران-معارف مهدویت و وظایف منتظران-رایحه انتظار-مرحله مقدماتی


فوائد امام غائب به چه معناست؟ (امتیاز : 5)

فوائدی که مترتب برغیبت امام است

فوائدی که مترتب بر وجود امام است

برکاتی که هم درحال غیبت و هم در حال ظهور از ناحیه امام شامل حال مردم می شود

ب وج


برچسب‌ها: آموزش مجازی معارف مهدویت درس هفتم, نمونه سوالات آزمون مجازی مهدویت, ویژه فرهنگیان کشور
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط زارع در چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392  |
 سوالات آزمون مجازی معارف مهدویت و وظایف منتظران1392 درس یازدهم11
...

1 - کدام یک از موارد زیر از اهداف حکومت جهانی امام مهدی (عج)به شمار می رود؟ (امتیاز : 5)

رشد معنوی-عدالت گستری

احیاء کتاب وسنت-گسترش معرفت واخلاق

نهضت علمی-مبارزه با بدعتها

همه موارد


برچسب‌ها: حکومت مهدوی, وظایف منتظران, دانلود نمونه سوالات معارف مهدویت, رایحه انتظار
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط زارع در چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392  |
 سوالات آزمون مجازی معارف مهدویت و وظایف منتظران1392 درس هشتم8
دانلود سوالات آزمون مجازی حکومت مهدوی و وظایف منتظران-دانلود پاسخ سوالات آزمون معارف مهدویت-پاسخ سوالات حکومت مهدوی و وظایف منتظران-معارف مهدویت و وظایف منتظران-رایحه انتظار-مرحله مقدماتی

1 - جریان طول عمر امام دوازدهم از ابعاد ............ امری ممکن است (امتیاز : 5)

تاریخی

عقلی و علمی

تاریخی و عقلی و علمی

تاریخی و علمی


برچسب‌ها: آموزش مجازی معارف مهدویت درس هشتم, نمونه سوالات آزمون مجازی مهدویت, ویژه فرهنگیان کشور
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط زارع در سه شنبه پانزدهم مرداد 1392  |
 سوالات آزمون مجازی معارف مهدویت درس چهاردهم
...

رجعت : (امتیاز : 5)
ازعقاید مسلمانان است .
از عقاید شیعه است.
از عقاید شیعه و مسیحیان است.
ازعقاید شیعه و یهودیان است.
ادامه مطلب


برچسب‌ها: آموزش مجازی معارف مهدویت درس چهاردهم, نمونه سوالات آزمون مجازی مهدویت, ویژه فرهنگیان کشور
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط زارع در سه شنبه پانزدهم مرداد 1392  |
 سوالات آزمون مجازی معارف مهدویت و وظایف منتظران1392 درس دهم10
...

چه کسی بلا درنگ به امر امام صادق(ع) وارد تنور شد بدون این که آتش او را بسوزاند؟ (امتیاز : 5)
هارون مکی
ابو نصر خادم
سهل بن حسن خراسانی
بشیر نبال
ادامه مطلب


برچسب‌ها: آموزش مجازی معارف مهدویت درس دهم, نمونه سوالات آزمون مجازی مهدویت, ویژه فرهنگیان کشور
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط زارع در دوشنبه چهاردهم مرداد 1392  |
 سوالات آزمون مجازی معارف مهدویت درس ششم6
دانلود سوالات آزمون مجازی حکومت مهدوی و وظایف منتظران-دانلود پاسخ سوالات آزمون معارف مهدویت-پاسخ سوالات حکومت مهدوی و وظایف منتظران-معارف مهدویت و وظایف منتظران-رایحه انتظار-مرحله مقدماتی

1 -

نام نائبان خاص به ترتیب عبارتند از: (امتیاز : 5)


عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح، علی بن محمد


محمد بن عثمان، عثمان بن سعید، حسین بن روح، علی بن محمد


حسین بن روح، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، علی بن محمد


محمد بن عثمان، حسین بن روح، عثمان بن سعید، علی بن محمد

..

ادامه مطلب


برچسب‌ها: آموزش مجازی معارف مهدویت درس ششم, نمونه سوالات آزمون مجازی مهدویت, ویژه فرهنگیان کشور
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط زارع در دوشنبه چهاردهم مرداد 1392  |
 سوالات آزمون مجازی معارف مهدویت(رایحه انتظار) درس پنجم5
دانلود سوالات آزمون مجازی حکومت مهدوی و وظایف منتظران-دانلود پاسخ سوالات آزمون معارف مهدویت-پاسخ سوالات حکومت مهدوی و وظایف منتظران-معارف مهدویت و وظایف منتظران-رایحه انتظار-مرحله مقدماتی

کدامیک از شخصیت های زیر در گفتار«ابن خلدون» کتاب نوشته اند؟ (امتیاز : 5)
سیوطی
محمد صدیق مغربی
ابو نعیم اصفهانی


برچسب‌ها: آموزش مجازی معارف مهدویت درس چهام, پاسخ سوالات آزمون حکومت مهدوی معارف مهدوی رایحه ان, نمونه سوالات آزمون مجازی مهدویت, ویژه فرهنگیان کشور
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط زارع در یکشنبه سیزدهم مرداد 1392  |
 سوالات آزمون مجازی معارف مهدویت و وظایف منتظران (رایحه انتظار)درس چهارم4
دانلود سوالات آزمون مجازی حکومت مهدوی و وظایف منتظران-دانلود پاسخ سوالات آزمون معارف مهدویت-پاسخ سوالات حکومت مهدوی و وظایف منتظران-معارف مهدویت و وظایف منتظران-رایحه انتظار-مرحله مقدماتی

از ویژگی قابل توجه روایات مهدوی ......... است؟ (امتیاز : 5)
متواتر هستند
همه معصومان درباره حضرت مهدی عج سخن گفته اند
مورد قبول فریقین است
گزینه دوم و سوم
ادامه مطلب


برچسب‌ها: آموزش مجازی معارف مهدویت درس پنجم, نمونه سوالات آزمون مجازی مهدویت, ویژه فرهنگیان کشور
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط زارع در یکشنبه سیزدهم مرداد 1392  |
 سوالات آزمون مجازی معارف مهدویت و وظایف منتظران درس سوم3

دانلود سوالات آزمون مجازی حکومت مهدوی و وظایف منتظران-دانلود پاسخ سوالات آزمون معارف مهدویت-پاسخ سوالات حکومت مهدوی و وظایف منتظران-معارف مهدویت و وظایف منتظران-رایحه انتظار-مرحله مقدماتی

سوالات آزمون مجازی معارف حکومت مهدویت و وظایف منتظران درس سوم:دوران اختفا و پنهان زیستن حضرت

1 - آخرین فراز زندگی امام مهدی(عج) در دوران اختفا چه بود؟ (امتیاز : 5)

فرستادن فرستاده خویش به مکه

پاسخ به سوالات علمای قم

نماز خواندن آن حضرت بر جنازه پدر بزرگوارش

سفر به مکه مکرمه


بقیه سوالات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: آموزش مجازی معارف مهدویت درس سوم, پاسخ سوالات آزمون حکومت مهدوی معارف مهدوی رایحه ان, نمونه سوالات آزمون مجازی مهدویت, ویژه فرهنگیان کشور
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط زارع در جمعه یازدهم مرداد 1392  |
 سوالات آزمون مجازی معارف مهدویت و وظایف منتظران1392درس اول1

1
-
رتبه خلت عبارتست از: (امتیاز : 5)

رتبه نبوت

رتبه امامت

رتبه خلافت

مقام خليل اللهي
2 - كدام گزينه صحيح نيست؟ (امتیاز : 5)

اختلاف شيعه و سني تنها در شخص جانشين پيامبر است

اختلاف شيعه و سني تنها در شخص جانشين پيامبر نيست

به نظر اهل سنت امامت حاكميتي دنيوي است

به نظر اهل سنت امامت منصبي الهي نيست

برای مشاهده سوالات بیش تر به ادامه مطلب بروید


برچسب‌ها: مرحله ی مقدماتی معارف مهدویت, پاسخ سوالات آزمون حکومت مهدوی معارف مهدوی رایحه ان, نمونه سوالات آزمون مجازی مهدویت, ویژه فرهنگیان کشوررایحه انتظار, حکومت مهدوی و وظایف منتظران
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط زارع در پنجشنبه دهم مرداد 1392  |
 
 
بالا